Dorsdag Gorsselse molen 18 augustus 2018


Vroeger zag je op het platteland in het oosten van ons land veel akkers met rogge. 
De boeren maaiden in augustus de rogge met werktuigen die door een paard of een tractor werden aangedreven. De rogge werd gebonden, aan schoven op het land gezet. Later werd op het gewas gedorst, het stro kwam in de stal terecht, het zaad werd gemalen tot meel voor brood. Bij de Gorsselse molen aan de Gorsselse Enkweg is een perceel rogge, waarvan een deel al in schoven staat. Op zaterdag 18 augustus a.s.  kun je het ouderwetse oogsten en dorsen nog eens meebeleven. 
De Gorsselse Oude Tractoren Vereniging, en de Vrienden van de Gorsselse molen organiseren samen  de Gorsselse Dorsdag. 


Met de oude tractoren en werktuigen gaan leden van GOTV, rogge maaien. Maar er rond de molen veel meer te beleven, o.a. met oude ambachten.
Ook de kinderen is er wat te doen.
Deze gezellige middag zal ondersteund worden door "De Gorsselsche boerendansers"en diverse muzikanten. 
Ook worden  er heerlijke pannenkoeken gemaakt van het meel die in de molen  gemalen is.
 U kunt de molen bezichtigen en als de wind gunstig is zal molenaar Bertus ten Have haar laten malen.
Bij de  molen “Geertruida Cornelia” aan de Gorsselse Enkweg is vanaf 12.00 uur tot 16.00 uur dit alles mee te maken.
Kortom een leuke dagje uit voor de hele familie. 

Optredens

2018Zaterdag  18 aug.         Optreden bij de Gorsselse Molen.
                                       Aanvang: 12.30 uur.


Maandag 10  sept.         Optreden Heemhof van Atland Zorggroep Apeldoorn
                                         Aanvang optreden: 14.30 uur


Optredens die geweest zijn


2018


Vrijdag     26 januari      Optreden Het Bornhof Zutphen

Dinsdag   17 april          Optreden De Bandijkhof Twello

Dinsdag   19 juni           Optreden Hanzeheerd Brinkhoven Heerde

Zondag    24 juni           Optreden op het 's Gravenhof te Zutphen.


Zondag    29  juli           Optreden Camping "De Waterjuffer" Harfsen.
                                       Aanvang optreden: 12.00 uur.


Repetities2018
                                           


Inlichtingen:

  • Wil je onze dansgroep komen versterken ?
          Neem contact op met Dhr. A van den Vlekkert Tel 0575-493582

  • Of een afspraak maken voor een Optreden?
  • Neem dan Kontakt op met:  
           Dhr. B. Klein Hulse Tel. 0575-540696
           Mobiel: 06-12242962
           E-mail: bklhulse@hotmail.com